Doel:

Het in staat stellen van kansarme kinderen en jongvolwassenen om onderwijs te volgen en het bijdragen aan hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord door middel van financiële bijdragen voor hun schoolgeld, levensonderhoud, kleding, leermiddelen, het verbeteren van hun levensomstandigheden en al hetgeen daarmee samenhangt.

De hulpverlening maakt geen onderscheid in ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

Stichting
La Boya

Voorgeschiedenis

In 2012 maakte C. Koppenaal, hierna te noemen Kees, een reis in Indonesië. In de plaats Berastagi, niet ver van Medan, Sumatra, werd hij getroffen door een beroerte. Een jongeman kwam hem te hulp. Door hem kwam Kees in contact met zijn gezin, toen nog vader, moeder en twee zussen. De vader heeft een heel klein stukje land dat hij met zijn vrouw en zoon bewerkt. Zelden slagen ze er in voldoende te oogsten voor hun levensonderhoud daar de naburige vulkaan door de uitstoot van as de oogst regelmatig vernietigt en als gevolg van langdurige periodes van droogte. De meisjes gaan nog wel naar school, maar dat is door de kommervolle omstandigheden niet meer vol te houden. Tot overmaat van ramp is de moeder inmiddels overleden. Kees herstelde voorspoedig. Hij zag dat in het gehucht waar de familie woont ook andere gezinnen het hoofd niet boven water kunnen houden en er geen geld is om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Sinds deze ontmoeting ondersteunt Kees de familie financieel en volgen de meisjes onderwijs. In 2014 kwam Kees op zijn reizen in Zuid-Amerika in de stad Cuzco, Peru, terecht. Daar trof hij op de Plaza de Armas, het centrale plein, een aantal vrouwen aan, vaak met kleine kinderen, baby’s, die probeerden zich in leven te houden met de verkoop van speldjes, sleutelhangers en andere snuisterijen aan toeristen. Deze vrouwen hebben een zwaar leven, terwijl de kinderen geen enkel perspectief hebben op een beter leven. Hoewel er leerplicht is gaan ze meestal niet naar school. Kees heeft, als peetvader (padrino) een paar van die, nog heel jonge, kinderen min of meer geadopteerd, wat neerkomt op financiële ondersteuning. Deze kinderen gaan inmiddels naar school.


Beleidsplan

De stichting is opgericht om de financiële ondersteuning uit te breiden naar meer gezinnen en alleenstaande moeders, als boven omschreven, in de eerste plaats in Berastagi en Cuzco, maar ook aan anderen die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn meer goede doelenstichtingen voor kinderen in Indonesië werkzaam, maar deze hebben als werkterrein vrijwel uitsluitend Bali en Java.

De stichting beoogt de benodigde middelen te verkrijgen o.m. door via facebook, e-mails en dergelijke wegen een steeds verder uitbreidend bestand op te bouwen, alsmede op verjaardagen, bruiloften en andere persoonlijke en zakelijke hoogtijdagen een beroep te doen op mensen aan de stichting te doneren. Door een en ander zal de naamsbekendheid van de stichting worden vergroot. De bekende donateurs en de achterban zullen periodiek, onder meer via e-mails en op de website van de stichting, op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van de stichting.

Hulpverlening vindt zoveel mogelijk plaats op basis van persoonlijk contact met de betreffende moeders, kinderen en instellingen van onderwijs.

Stichting
La Boya

Bestuur

Dhr. mr. C. Koppenaal, Voorzitter
Mevr. L. R. Bourguignon, Secretaris
Dhr ir. W. N. J. Rust, Penningmeester

  • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • De stichting heeft geen overheadkosten. Uiteraard zijn er onvermijdelijke kosten, zoals bank- en transferkosten, maar die zijn relatief gering. Vrijwel 100% van de giften komt derhalve bij de goede doelen terecht. Uitkeringen gaan rechtstreeks naar de personen of instellingen die het gezag over de betreffende kinderen hebben, via bank of Western Union (voor het geval een bankrekening ontbreekt).


Jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2018

Financieel overzicht 2018 Stichting La Boya
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-12018 €1.162,99
Donaties €5.942,95 Fam. & studie Indonesië €3.050,00
Fam. & studie Alicia Peru €2.225,00
Studie Julia & Gladis €1.000,00
Bank kosten + diversen €295,75
TOTAAL INKOMSTEN €5.942,95 TOTAAL UITGAVEN €6.570,75
Opbrengsten - kosten - €627,80
Banksaldo per 31-12 €535,19
Controle: Saldo 1-1-2018 + opbrengsten - kosten = saldo 31-12-2018 €535,19

Financieel jaarverslag 2017

Totale ontvangsten uit giften€6.596,20
UitgavenIndonesië€2.900,00
Peru€2.462,29
Bank en geldtransfer€ 233,67
Totaal uitgaven € 5.595.96
positief saldo€ 1.000.24
Banksaldo 31 dec 2016€ 162,75
Banksaldo 31 dec 2017€ 1.162,99

Stichting
La Boya